Persoonlijke Kwantificering om Duurzamer te Leven 216

Omdat
1. Ik alleen mijn gedrag kan veranderen
en
2. Alle verandering door energieconsumptie (gebruik en misbruik) veroorzaakt wordt
hebben we 1 gepersonaliseerde parameter (indicator, variabele) nodig om ons eigen gedrag doelgericht te veranderen. De EPE of wel het Energie Persoons Equivalent op iedere financiŽle transactie te zien is een mogelijke oplossing, uitgedrukt in kWh ruwe energie per persoon en jaar voor het onderverdeeld in de energie voor
1. Product zelf
2. Het bedrijven
3. Het onderhouden en
4. Het repareren van het product
En dat gebaseerd op reŽle getallen, praktische ervaringen en geschat over de levensduur van het product.


Verantwoording draag je zelf, als persoon, maar dan moet jij je eigen gedrag wel kennen