Stichting Klimaatpsychologie 205

Wij zijn een groep van >150 klimaatpsychologen die zich positief inzetten voor de duurzaamheidstransitie en het mentale welzijn van iedereen die nu leeft.

We zijn een laagdrempelig netwerk waarin we psychologen en andere professionals verbinden rond het thema klimaatpsychologie. Dat doen we door opleidingen en workshops en andere informatieverstrekking. Onze kernwaarden zijn: open, interdisciplinair en wetenschappelijk. Op de foto zie je een deel van ons opleidingsteam
Kabinet: stop met het ontmoedigen van burgers door planeetdestructief beleid. Kom wel met positieve alternatieven en plannen. We helpen hierbij graag!