Groen en gezond Rotterdam 197

Stichting Rotterdam Natuurlijk! wil een groen en gezond Rotterdam. In onze stad Rotterdam is er veel steen en beton doordat er steeds meer binnenstedelijk wordt bijgebouwd. We moeten meer doen om broeikasgassen te verminderen en de natuur te beschermen voor onze gezondheid en voor toekomstige generaties. Daarnaast helpt dit ook om een klimaatneutraal Rotterdam te bereiken volgens de klimaatwet. Wij organiseren daarom debatten om bewustzijn te vergroten, verbinden politiek en burgers, en ontwikkelen tools om bouwplannen beter te beoordelen. We zetten ons in om meer openheid te krijgen over hoe er meetbaar invulling wordt gegeven aan de klimaatwet in Rotterdam.
Zorg voor toetsbare doelen voor biodiversiteit en groen in de stad en focus niet alleen op binnenstedelijk verdichten