Focus op stroomzuinigste water-water-warmtepomp met stille PVT-zonpanelenbron = minder zonakkers 192

Minder stroomvraag realiseren, door alleen stroomzuinigste water-water-warmtepomp met stille PVT-zonpanelenbron.toe te laten.
Een PVT-installatie verbruikt bij Energieneutraal 30% minder stroom dan lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron (bewijs Instituut BCRG en praktijkcijfers).
PVT-bron oogst ook warmte zonder zon en bij vrieskou. Er is geen bodembron / geothermie nodig.

Ons Klimaatakkoord is berekend met alleen lucht-water-warmtepomp en PV-zonnepanelen op daken. Die wekken op winterdagen niet genoeg op. Daarom wil Klimaatakkoord 35 Twh stroomopwek met zonstroomakkers en windmolens. Door onttrekken van grond is voedselzekerheid van NL in gevaar.
Met meer PVT op gebouwen zijn 50-90% minder zonstroomakkers nodig. Het stroomnet hoeft bovendien ook minder versterkt.
FOCUS OP STROOMZUINIGSTE WATER-WATER-WARMTEPOMP MET STILLE PVT-ZONPANELENBRON voor minder zonakkers, zodat boeren extensiever ons voedsel kunnen produceren en minder stroomnetproblemen; ZIE PLAN DUURZAAM SOCIAAL NL