Bekommer Kringen 187

Een Bekommer Kring is er voor iedereen die het gevoel heeft dat de manier waarop wij samenleven niet meer klopt. Een kring bestaat uit 12 mensen die 10 dagdelen bij elkaar komen en samen op zoek gaan naar antwoorden op de vragen: Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik?
De kringen worden begeleidt door een samenlevenskunstenaar en helpt deelnemers meer grip op hun leven te krijgen.
We zijn in het bijzonder op zoek naar deelnemers zoals bijvoorbeeld jongeren en huishoudens tot en met lage
middeninkomens die onzekerheid ervaren en een gebrek aan grip op hun leven.

Handelen in het belang van een mens- en Aardewaardige samenleving.