Ervaringsmodel energietransitie, een uitdagend 'spel' 185

Energietransitie is zo complex.
Er is draagvlak nodig voor veranderingen (NIMBY). Er zijn regels en beperkingen die innovatie in de weg staan. En dat betekent dat alle neuzen dezelfde kant op moeten.
Dat bereik je met een tastbaar model. Waar je samen een serieus game kan spelen en alle uitdagingen kan ervaren. En iedereen serieus kan nemen.
Want je hebt elkaar nodig. Elkaars expertise, medewerking en steun. Dan moet je wel met elkaar in gesprek.
Dit is een hulpmiddel om op beleidsniveau met alle disciplines met elkaar in gesprek te komen.
En het is een communicatiemiddel en educatiemiddel.
Ga met iedereen in gesprek. Maak veranderingen mogelijk, er moet zo veel gebeuren.