Gras, het nieuwe voedselgewas 184

Met Gras raffinage wordt gras dat geteeld is door melkveehouders ontsloten en eiwit gewonnen. Het graseiwit direct is geschikt voor consumptie door mensen en en is een lokaal geproduceerd alternatief voor soja. Het eiwit gereduceerde ontsloten gras, gevoerd aan koeien geeft dezelfde hoeveelheid en kwaliteit melk, maar de koe stoot er mee tot 30% minder stikstof uit. De melkveehouder produceert tot 2.5x meer voedsel van zijn gras, kan daarmee met minder landbouwgrond toe, produceert duurzamere melk (Minder N,P,CO2) ťn wordt ook een plantaardig eiwit producent. Met een additioneel verdienmodel van ca eur1.600 per hectare kan hij/zij de benodigde transitie omarmen
De oplossing voor veel problemen ligt gewoon onder onze voeten