Wereldwijde globaliseringscentra 183

Het wereldwijd realiseren van globaliseringscentra
ten behoeve van het lokaal, regionaal en nationaal bevorderen van welzijn en welvaart, o.a. door het realiseren van de Sustainable Development Goals en de Mensenrechten en Kinderrechten.
Bevorder het floreren door regie in leven, wonen en werken, door integere, praktische duurzaamheid.