Floating Farm 182

De Floating Farm is een drijvende (klimaat adaptieve) boerderij in de haven van Rotterdam. Hier maken wij op duurzame, circulaire en klimaat adaptieve wijze voedsel voor de stad. Onze koeien worden deels gevoerd met reststromen uit de stad. De mest verwaarden we naar organische mestkorrels en bouwmaterialen. Behalve koeien hebben we ook een vertical farming installatie waar we groenten, kruiden en microgreens telen. we werken samen met studenten en andere bedrijven alles gericht op innovatie in de agrarische sector, energietransitie en schoonwater productie. Met ons vaste team en 40 vrijwilligers zijn wij een sociale hub in de stad.
Geef ruimte en support aan duurzame innitiatieven.