CSRD Dataspace 178

Reprex creŽert publiek-private samenwerkingsplatforms voor het delen van gegevens, om informatie over milieu- en sociale aspecten van producten en diensten binnen de toeleveringsketen van grote bedrijven automatisch uit te wisselen. Hiermee stimuleren wij het gebruik van open-source software en data, omdat wij geloven dat deze innovaties essentieel zijn om te voorkomen dat MKB-bedrijven worden uitgesloten van de toeleveringsketens van grote bedrijven en overheidsorganisaties die voldoen aan de CSRD-richtlijnen, maar geen ondersteuning bieden aan
leveranciers. Momenteel bedragen de nalevingskosten in een toeleveringsketen volgens officiŽle schattingen 1500-2000 euro per jaar per MKB. Dankzij ons platform zouden deze kosten aanzienlijk verminderd kunnen worden.
Het kabinet zou oplossingen, geÔnitieerd door collectieve, publiek-private samenwerkingen (PPP) moeten aanmoedigen om de enorme last van het delen van gegevens in verband met de naleving van de EU-richtlijn Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) te vergemakkelijken voor het MKB.