Stichting Circular Footwear Alliance 176

Stichting Circulair Footwear Alliance (CFA) is een samenwerking tussen veiligheidsschoenenproducenten die in 2020 is opgericht met als doel een duurzame oplossing te bieden aan het einde van de levenscyclus van werk- en veiligheidsschoenen. CFA streeft ernaar om een circulair systeem op te zetten voor het retourneren, ontmantelen en recyclen van schoenen, zodat producenten de teruggewonnen materialen op hoogwaardige wijze kunnen hergebruiken in waardevolle toepassingen.
Binnen onze organisatie onderscheiden we donateurs en sponsoren Ė schoenenproducenten die willen deelnemen aan een circulaire systeem - en klanten, zoals wederverkopers en eindgebruikers, die via de diensten van CFA willen bijdragen aan een circulaire economie.

Namens de Stichting Circular Footwear Alliance roepen we het kabinet op om onze missie en dergelijke initiatieven om de veiligheidsschoenenindustrie volledig circulair te maken, waarbij geen schoen ongerecycled blijft, krachtig te ondersteunen om een duurzamere toekomst te bevorderen.