Advocaat van de Aarde 170

Advocaat van de Aarde ondersteunt burgeriniatieven die opkomen voor de natuur door een beroep te doen op bestaande wetgeving. De wetgeving is er al maar wordt niet gehandhaaft of in de praktijk gebracht.
Luister naar de stem van de natuur en hou rekening met toekomstige generaties. Voer de wetten toe die van kracht zijn en geef de inspecties en omgevingsdiensten voldoende budget