coŲperatie GOED 163

De energietransitie als middel om maatschappelijke verandering te brengen. Er wordt veel geld verdiend met verduurzaming, maar dat blijft hangen daar waar mensen en bedrijven al genoeg hebben. Onze burgerbeweging wil dat anders: gezamenlijk wekken we duurzame energie op, verkopen dat en met de opbrengsten zorgen we dat armoede en kansenongelijkheid wordt tegengegaan. Zo krijgen meer mensen kansen om comfortabeler te wonen, mee te doen met sport, cultuur en ontmoetingen en we zo een inclusievere samenleving krijgen
De energietransitie is een middel om onze samenleving eerlijker te maken! Niet een doel an sich.