Stichting Caring Doctors 161

Caring Doctors is een snel groeiende organisatie voor en door zorgprofessionals die zich vooral in de cure en care sector voor een versnelde transitie naar een hoofdzakelijk plantaardig voedselsysteem; voor mens, dier en natuur.
In een hoofdzakelijk plantaardig voedselsysteem is er minder gezondheidsschade door welvaartsziekten, veel minder milieuschade en meer voedselveiligheid.
De oplossing ligt op ons bord; een (hoofdzakelijk) plantaardig voedselsysteem is goed voor mens, dier en natuur.