BOXO Return 158

E-commerce blijft groeien. Elke dag worden er in Nederland gemiddeld 2 miljoen pakketjes verstuurd. Dit leidt tot een enorme berg afval, druk op verwerkingssystemen, CO2 uitstoot en ergernis. BOXO ontwikkelt een universeel retoursysteem en herbruikbare verzendverpakkingen voor webwinkels. Via een fijnmazig netwerk van inleverpunten en software om statiegeld op verpakkingen te laden bieden we een duurzaam herbruikbaar alternatief voor de prijs van kartonnen dozen. Naast het retoursysteem levert BOXO zelf Boxobags welke sociaal geproduceerd worden in Friesland van gebruikte big bags uit de voedselindustrie. Daarnaast kunnen webwinkels en verpakkingsbedrijven gebruik maken van het retoursysteem met eigen verzendverpakkingen.
Stimuleer hergebruik door de maatschappelijke kosten voor single use door te belasten voor een snellere overgang van een lineaire naar circulaire Nederlandse economie