Drievoudig eigendom van grond, arbeid en kapitaal 144

Met een drievoudige eigendomsstructuur halen we grond, arbeid en kapitaal uit de handel. Bij drievoudig eigendom onderscheiden we creatief, economisch en juridisch eigendom. Creatief eigenaar is degene die - met behulp van kapitaal en/of door grond te bewerken - een arbeidsprestatie levert. Economisch eigenaar zijn de leden van de gemeenschap die de met behulp van grond, arbeid en kapitaal geproduceerd goederen consumeren ofwel: van het vruchtgebruik genieten. Juridisch eigenaar is of zijn de rechtspersonen die de grond en/of het kapitaal op de balans hebben staan en/of de arbeidsvergoeding ontvangt en - naar behoefte - inkomen uitkeert.
Ontneem banken het monopolie op de mogelijkheid om leengeld bij het algemene publiek op te halen en tegen rente uit te lenen alsmede de mogelijkheid om uit het niets leen-geld te creŽren.