Oosterwoldschool Sofia 142

We bieden onderwijs geworteld in de antroposofie en hedendaagse wetenschappelijke inzichten. Een school waar spelend leren in een natuurlijke omgeving, met hoofd, hart en handen, centraal staat. Een warme, veilige plek voor kinderen om zich te ontwikkelen en waar ze op een passende manier en in een gezond tempo mogen leren opdat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfbepalende en verantwoordelijke volwassenen.
Financier Kleinschalig onderwijs in de natuur!