Professionalisering Sociale onderneming De Holm Den Andel 141

De Holm als broedplaats van werken, leren, zorgen professionaliseren naar een sociale onderneming.
ONDERSTEUN BURGERINITIATIEVEN OM MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN OP TE LOSSEN IN EIGEN LEEFOMGEVING!