Ignite a better future: Schoon koken voor vrouwen in Afrika 139

Dagelijks koken 3 miljard voornamelijk vrouwen op open vuur. Giftige gassen inademend nadat ze zes uur hebben gelopen om hout te verzamelen. Schoon koken betekent voor de vrouwen meer tijd voor werk, gezin, scholing. Niet langer giftige gassen inademend. Een halt aan de honderdduizenden brandwonden omdat kinderen in het vuur vallen. Maar ook een halt aan de grootschalige houtkap. Daarmee kan verdere verwoestijning worden tegengegaan, blijven bomen staan die het water vasthouden en zorgen voor een beter lokaal klimaat.
Schoon koken verbetert het leven van hele gezinnen in sub-Sahara Afrika. Biedt hoop, kansen en uitzicht, biedt duurzame oplossingen. Mensen die perspectief hebben, willen niet vluchten. Investeer in een duurzame toekomst van miljoenen mensen. Gebruik hiervoor het geld dat nu wordt ingezet voor het bouwen van muren rond Europa