Regeneratieve Burgerboerderij de Biesterhof 121

Geen schaalvergroting maar schaalverkleining in de landbouw! Op 1/3 van een 75ha grote, gangbare melkveebedrijf zijn wij in 2022 een nieuwe boerderij begonnen. Op de door burgercooperatie Land van Ons gekochte 25ha zetten wij verscheidene agroforestry systemen op, telen wij granen en vlinderbloemigen direct voor humane consumptie in een extensief akkerbouw systeem en voorzien wij 50 huishoudens in de lokale gemeenschap van een wekelijkse groentepakket. Samen met eensgezinde initiatieven en partners in de omgeving bouwen bij aan ons Lokaal Voedselnetwerk waarbij wij gezamenlijk onze producten direct aan de consument verkopen. Onder het motto 'Eet je Landschap' verrijken wij onze streek.
Steun lokale voedsel initiatieven!!