Consumer360Experience 102

De 12 levensbehoeften in een cirkelvormige panorama in beeld brengen als toolkit voor
het onderwijs. Als roadshow of vaste vorm.
consumer governance: basis van duurzaamheid