Stichting De Harde Leerschool 098

Stichting De Harde Leerschool biedt (jong)volwassen mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder een nieuwe kans om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. Wij reiken hen middels de sport Rugby vaardigheden aan om met uitdagingen en tegenslagen om te kunnen gaan.

In het programma werken we aan weerbaarheid. We versterken het zelfvertrouwen door mentale, emotionele en fysieke veerkracht te vergroten

Met het programma willen we zoveel mogelijk deelnemers motiveren om nieuwe stappen te zetten richting werk of een opleiding.

De training is gericht op groei in zelfvertrouwen, zelfinzicht, zelfzorg en zelfsturing.

Stichting De Harde Leerschool roept het kabinet op om duurzame investeringen te doen in sociale initiatieven die kwetsbare jongeren weer de kans geven zich mentaal te ontwikkelen middels een verbindende en letterlijke bindende aanpak.