Ministerie van Hergebruik voor duurzame kunsteducatie 080

Knutselen kan met alles, daar zijn geen nieuw geproduceerde materialen voor nodig. Het is zonde dat we voor creatieve doeleinden in het onderwijs nieuw papier, hout, kunststof, etc. gebruiken als dit niet perse nodig is. Scholen hebben een voorbeeld functie voor hun leerlingen en zouden juist de norm moeten stellen van hergebruik. Restmaterialen dagen daarnaast ook veel meer uit tot creativiteit omdat het van de leerling vraagt om na te denken hoe een materiaal goed gebruikt kan worden voor zijn of haar creatieve uiting.
Als alle scholen over gaan op restmaterialen scheelt dat ruim 3 miljoen kg afval per jaar!
Creativiteit zou niet belastend moeten zijn voor het milieu en daarom moeten we af van de norm van nieuwgeproduceerde knutselmaterialen.