Natuur om de Hoek 179

Nederland bestaat voor zoín 20% uit beschermde natuur. Daar stijgt de biodiversiteit nauwelijks, ondanks het geld dat daar naartoe gaat.

Om in heel Nederland de biodiversiteit te vergroten is de focus op beschermde natuur dus niet genoeg. Ook in dorp en stad, en vooral in het buitengebied, moeten we aan de bak. Met Natuur om de Hoek maken we dit mogelijk.

Natuur om de Hoek helpt boeren en andere particuliere landeigenaren in het buitengebied om de biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat doen we door bijvoorbeeld heggen, poelen en bomen terug te brengen en agrarische grond verder te vergroenen.
Geef ook het buitengebied de kans om te vergroenen!