Wheelshare 173

Nederland staat voor de uitdaging om minder uitstoot te bewerkstelligen.

Mensen die een auto delen maken 20% minder kilometers, dan voordat ze begonnen met autodelen. Ook het autobezit per automobilist neemt af. Verder draagt autodelen bij aan verandering van de mobiliteitscultuur, verhoogt het sociale cohesie en hebben besparende effecten een positief effect op de kwaliteit van leven.

Echter heeft slechts een klein gedeelte van de Nederlanders ervaring met autodelen. Terwijl de mensen die hier wťl ervaring mee hebben overwegend (zeer) positief zijn.

De Wheelshare app is een nieuw concept dat autodelen faciliteert. Het is geen deelplatform maar een community-based platform.
Mobiliteit vraagt om inclusief beleid om mobiliteitsarmoede in zowel stedelijk als ruraal gebied te voorkomen en sociale cohesie te vergroten.