ReWaBig (Rest Warmte Bio Gas) 149

Het opzetten van een warmtenet gebruikmakend van restwarmte, tegen zo laag mogelijke kosten, met maximaal behouden van bestaande infrastructuur en minimale ombouwkosten voor de gebruikers, maar met een maximale CO2 reductie. Voor het overblijvende gasverbruik (20%) van huidige, waar mogelijk biogas inzetten, gemaakt van restafval (bv. van Sustainable Fuel Plant (SFP))
Hou het eenvoudig en goedkoop, maar wel duurzaam