Land van Ons 125

Land van Ons is een burgercoŲperatie die boerenland aankoopt om er de biodiversiteit en het landschap te verbeteren. Extra landschapselementen en biologische landbouw zorgen voor toename in biodiversiteit. In drie jaar tijd legden meer dan 24000 Nederlanders geld in waarmee de coŲperatie tot nu toe 16 percelen aankocht door het hele land heen. Alle percelen worden verpacht aan biologische boeren die er natuurinclusief werken, met respect voor bodem, lucht en water. ZOnder gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest, diep ploegen, zware machines. Zo krijgen insecten, vogels, zoogdieren en bodemdieren weer de kans het verzwakte ecosysteem in boerenland te herstellen.
Maak het voor beleggers aantrekkelijk te investeren in verduurzaming van landbouwgronden, bv door grondeigendom voor verduurzaming buiten box 3 te laten vallen