Het Amstelpark - de bomen vertellen hun verhaal 099

In dit project onderzoeken we middels wetenschap, recht en kunst hoe de bomen van het Amstelpark een juridische status kunnen krijgen en op welke manier dit kan bijdragen aan een gelijkwaardige relatie en betere bescherming van bomen, bossen en stadsparken. Het project bestaat uit een LivingLab in de Orangerie, de installatie Parlement van de Bomen en resulteerde in Rechtszaak in het park Ė de bomen spreken zich uit op 16 oktober 2022. In deze speculatieve rechtszaak stelden we ons een toekomst voor waarin deze bomen rechten verkrijgen en lokale vervuilers ter verantwoording roepen.
Het wijzigen van de juridische status van bomen, als niet-menselijke entiteiten, door hen de status van rechtspersonen te geven is een cruciale stap in de bescherming van boom ťn mens, want een evenwichtige en gelijkwaardige relatie tussen deze twee is essentieel voor het voortbestaan van een leefbare planeet.