Just Enough 046

Net als jij zien we dat onze manier van leven de aarde en mensen (dichtbij en ver weg) uitputten. Net als jij willen we hier iets aan doen. Wij geloven dat een beweging van betrokken mensen gezamenlijk een verschil kan maken. Samen maken we Just Enough!

Hoe doen we dat? Door naar onze leefstijl te kijken! We inspireren, dagen uit en bemoedigen tot een leefstijl binnen de draagkracht van de aarde en de ander. Niet alleen omdat het nodig is, maar juist ook omdat in zoín leefstijl meer tijd en ruimte ontstaat voor de dingen die er echt toe doen.

Een goed leven binnen ecologische en sociale duurzaamheidsgrenzen is realistisch haalbaar en dichtbij.