RietGoed 043

Je goeie goed gemaakt van Riet. Met RietGoed ontwikkel ik textiel van de rietsigaar plant. Dit met als doel een product te ontwikkelen waarmee we bodemdaling stoppen en Co2 uitstoot verminderen. Een product wat op een positieve manier op elk deel van de keten bijdraagt. Dus goed voor de natuur, goed voor de boer en goed voor de gebruiker.
laten we met de natuur gaan samenwerken in plaats van er tegen proberen e strijden.