Bos dat van Zichzelf is 040

Initiatief ĎBos dat van Zichzelf isí streeft naar een autonome status voor bossen in Nederland zowel ecologisch als juridisch.

Afgelopen april hebben we een revolutionaire juridische constructie gepresenteerd die natuur voor altijd kan vrijwaren van menselijk ingrijpen. Inspiratie hiervoor is de Akte van Redemptie, een door Willem van Oranje getekend decreet uit 1576, dat het Haagse Bos al 450 jaar beschermd tegen kap en verkoop voor kap.

Via deze juridische constructie willen we als eerste in Nederland praktisch natuurrechten realiseren.

De komende tijd gaan we met de akte zoveel mogelijk bossen rechten geven en beschermen. Tientallen partijen zijn geÔnteresseerd.

Erken dat de niet-menselijke natuur net zoveel recht heeft om te leven, floreren en regenereren op deze mooie aarde door de natuur rechten te geven.