Lead By Example 310

Lead By Example biedt naast een online crowdfunding en equity platform, services aan om professionele voetbalclubs te ontzorgen bij de energietransitie om zo CO2-neutraal te worden op energiegebruik.

We stellen samen met de club een strategisch plan op en starten vervolgens een crowdfundingcampagne op voor fans en business club leden te laten investeren in groene oplossingen om de rente naar de investeerder te laten gaan en de groene CO2 certificaten naar de club.

Zo wordt de club met support vanuit haar fans en business club leden CO2-neutraal op energiegebruik.
Sport has the power to change the world.