VanHier - De BioMateriaal Fabriek 277

VanHier heeft een dun en vormbaar plaatmateriaal ontwikkeld, genaamd BioM, van groene reststromen die normaliter worden verbrand of gecomposteerd. Er kunnen diverse reststromen en snelgroeiende gewassen in het materiaal verwerkt worden waaronder kerstbomen, lisdodde, sorghum, riet- en grasmaaisel, tuin- en sierteelt afval. Daarnaast gebruikt VanHier cellulose van olifantsgras.
We brengen boeren en bouwers bij elkaar in de keten: boeren kunnen verdienen aan de natuurlijke reststromen of mbt een snelgroeiende teelt kunnen ze overstappen naar een duurzaam verdienmodel, eventueel in combinatie met duurzame voedselteelt. De bouw kan blijven bouwen omdat biobased bouwen minder stikstof- en CO2 uitstoot kent.
De handen uit de mouwen: van bureau-onderzoekjes en vergaderen naar realisatie