NH3 en CO2-reductie middels carbonatatie 252

rookgas inbrengen in een oplossing van drijfmest gemengd met bodemas en laten reageren in een reactorvat om NH3 en CO2-uitstoot te reduceren.
meer evenwicht tussen milieu, veeteelt en industrie