Veel sneller uitrollen ja-sticker om wekelijkse folder tsunami in te perken 244

In plaats van de nee-sticker om folders tegen te houden is in een aantal grote steden met veel succes de ja-sticker ingevoerd (alleen met een ja-sticker ontvang je nog folders). Het resultaat is dat de hoeveelheid folders dat wordt verspreid wordt gehalveerd. Inmiddels hebben 30 gemeenten de ja-sticker ingevoerd maar de verdere uitrol verloopt heel traag mede door een succesvolle lobby van de folderbranche.

Alles alle gemeenten mee zouden doen zou dat in vergelijk 1-2% van energieverbruik van alle huishoudens schelen (tool VNG om dit te berekenen). Voor folderpapier productie is veel gas nodig.
Iedereen en ook gemeenten kunnen flinke en toch nog simpele stappen zetten in het verduurzamen van de samenleving.