Europa voor een duurzaam Nederland 238

De EU heeft veel duurzaambeleid gemaakt en heeft veel groene subsidies beschikbaar, maar deze bereiken vaak dezelfde mensen en niet altijd de mensen die het meest nodig hebben. Ik zou graag een community of practice willen opzetten in Nederland met facilitatie van het Europees Klimaat Pact en het Huis van Europa, zodat we de steun van de EU zo optimaal proberen te benutten voor het maatschappelijk middenveld op lokaal en regionaal niveau.
Benut de duurzame sociale innovatie van Europa