De groene kans 210

De Groene Kans Biedt kansen aan kwetsbare jongeren en lever een bijdrage aan de maatschappij en het landschap van Limburg. We ondersteunen jongeren om aansluiting te vinden bij de samenleving door natuur en landschap als middel in te zetten, ze een beter perspectief te bieden om te participeren in de samenleving, meer zelfredzaam te worden en daarmee de kansen voor een passende opleiding en/of op een baan te vergroten. Door hun in te zetten bij beheer en instandhouding van het natuurlijk en cultuur erfgoed van Limburg. Het is belangrijk dat deze jongeren een bijdragen kunnen leveren aan een maatschappelijk belang.
Zorg dat ieder mens voldoende in contact komt met natuur om te kunnen ontspannen en zich bewust te zijn van het belang van natuur