Het Eetschap 204

Stichting het Eetschap werkt op vernieuwende wijze aan meer diversiteit in het voedsellandschap. We ontwikkelen projecten; in opdracht of op eigen initiatief. Maar altijd samen met de doelgroep. We belichten de menselijke kant van vraagstukken. Alleen als dŠŠr aandacht voor is, gaan we elkaar beter begrijpen en kunnen we in gezamenlijkheid werken aan een sociaal voedsellandschap. Zo koppelen we voedselvraagstukken aan sociale vraagstukken en werken we aan een inclusief voedsellandschap waarin iedereen de kans krijgt om goed te eten en mee te doen.

Vaart maken met de transitie naar een duurzame samenleving door het maatschappelijk breed uit te dragen. En zorg ervoor dat het thema niet enkel iets is voor de gegoede bovenlaag van de samenleving.