Forest Fitness 199

Veel bossen en bosjes in Rucphen kenmerken zich voornamelijk door monoculturen met dennen, sparren of eiken die door de langzame afbraaksnelheid van de strooisellaag tot een sterk verzuurde zandbodem hebben geleid. Stormen en plagen, zoals de letterzetter, krijgen steeds meer vat op de monoculturen en kunnen hierdoor voor een kaalslag van het bos zorgen.

Met het Forest Fitness project worden strooiselverbeterende boomsoorten en struiksoorten in groepsverband in het bos geplant. De aanplant krijgt een kickstart door het toevoegen van gelkorrels, steenmeel en bij enkele bomen ter bescherming ook plantkokers.

Zo wordt het bos (bio)diverser, weerbaarder en klimaatbestendig.
Enthousiasmeer jong en oud voor het werken in ťn met groen!