Groene goud van de toekomst 186

De wereld neemt steeds meer afstand van petrochemicaliŽn en Vertoro biedt met haar innovatieve techniek een alternatieve, groene oplossing voor een duurzame economie. We noemen dit het groene goud dat gemaakt is van hernieuwbare grondstoffen. Het is een afvalhoutachtige biomassa, technische lignine, dat we mengen met een oplosmiddel en verhitten om er zo de groene olie van te maken die voor verschillende duurzame toepassingen gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld om materialen, verschillende brandstoffen of brandstofadditieven te maken. Wij zijn graag de verandering die nodig is om de huidige fossiele economie te transformeren naar een duurzamere.
Help Nederland, de wereld en dus ook de politiek om gestelde milieu targets sneller te realiseren door de huidige afvalstromen te reduceren en om te zetten in bruikbare alternatieven; investeer in een biobased chemie en bouw aan een circulaire economie samen met Vertoro!