KlimaatGesprekken 184

Verklein je klimaatvoetafdruk en vergroot je handafdruk! KlimaatGesprekken werkt vanuit het inzicht dat de klimaatcrisis structurele gedrags- en systeemverandering vraagt, een inzicht dat het laatste IPCC-rapport onderschrijft.
In een zesdelige workshopreeks, gestoeld op kennis vanuit de gedragspsychologie, activeren we deelnemers om hun CO2-uitstoot te reduceren en vanuit positieve betrokkenheid anderen te inspireren. Belangrijkste sleutels: actieve hoop, humor en handelingsperspectief.
Sinds 2016 hebben we bijna 400 klimaatcoaches opgeleid, die vaak betaald of onbetaald ook buiten KG bijdragen aan de klimaattransitie. Zoín 1500 mensen hebben onze workshopreeks gevolgd, met een vliegwieleffect voor zichzelf en hun omgeving.

Neem iedereen mee in een snelle omslag naar duurzaam, en laat zien dat deze transitie de samenleving gezonder, schoner, mooier, rechtvaardiger en veiliger maakt; nu investeren is per saldo goedkoper dan straks de schade herstellen.