NeverEnding Kitchen 181

NeverEnding Kitchen is dť circulaire oplossing op gebied van keukens en pantryís. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 300.000 keukens verkocht en eenzelfde aantal afgedankt waardoor zo'n 1,5 miljoen keukenkastjes op onze afvalberg belanden.
De NeverEnding Kitchen is remontabel ontworpen waardoor ieder onderdeel uitgewisseld kan worden. De NeverEnding Kitchen is verbonden aan verschillende materiaalontwikkelingstrajecten en wij zijn daarnaast de eerste die volledig circulaire keukens hebben gebouwd, vrij van formaldehyde.
Einddoel is om al onze NeverEnding Kitchens zodanig te produceren dat deze 1 op 1 gebruikt worden als grondstof voor de volgende. Een keuken die een leven lang kookplezier garandeert.

Stimuleer het gebruik van circulaire producten gemaakt van hernieuwbare materialen.