Ondernemend Natuur Netwerk 120

Sinds 2014 wordt in Brabant door samenwerkende partijen (Manifestpartijen) invulling geven aan het Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB).

ONNB geeft initiatiefnemers de kans om een verdienmodel te combineren met natuurontwikkeling. Dus nieuwe natuur ontwikkelen gecombineerd met bijvoorbeeld voedselproductie.
Inmiddels is er volop ervaring opgedaan.

ONNB kan een inspiratiebron zijn om de verbinding landbouw en natuur in Nederland vorm te geven. En daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie landbouw EN aan het behalen van biodiversiteitsdoelstellingen. HET KAN en HET WERKT!
ONNB bewijst dat er heel veel mogelijk is.

Groen Ontwikkelfonds Brabant bv ondersteunt initiatiefnemers van ONNB met geld en/of grond.
Ruim baan voor natuur-ONTWIKKELING!