CO2-reductie door cabonatatie 116

bodemas van (bruin)kool, cq houtpellets gestookte energiecentrales neutraliseren middels rookgas
minder schadelijke uitstoot van kolen cq bruinkool cq kolen gestookte energiecentrales