kringlopen sluiten in samenwerking natuur en landbouw 082

Bij het beheer van het natuurgebied De Wieden komt veel biomassa vrij. Dit brengen we als natuurbeheerder sinds een paar jaar naar boeren in de directe omgeving. Zij verbeteren met dit materiaal het gehalte aan organische stof in hun gronden. Zo is minder (kunst)mest nodig voor een goede opbrengst en neemt het bodemleven toe. We willen deze samenwerking verder ontwikkelen. We brengen de stromen biomassa beter in beeld, we verbinden vraag en aanbod en we verbeteren de logistiek. Zo levert het natuurbeheer een nuttig product in plaats van 'groenafval'
Zoek het dichtbij. Gebruik wat er in de eigen omgeving voorhanden is slimmer