ETS CO2 emissie prijs wettelijk minimum euro 200,00 018

Hoewel het ' the polluter pays' principle in diverse wetgevingen is opgenomen wordt er in de praktijk geen / nauwelijks gebruik van gemaakt voor implementatie en / of handhaving ervan.
De noodzakelijke transitie richting meer duurzaam en meer circulair wordt daarmee onnodig vertraagd. Door het wettelijk vastleggen van een minimale waarde voor bedrijven / organisaties van Euro 200,00 in ETS voor CO2 emissies zullen vooral de meest vervuilende bedrijven hu n transities versnellen zonder daarvoor publiek geld nodig te hebben
DOING NOTHING IS NOT AN OPTION