U bent hier:  Home  /  Partners  /  VSBfonds

VSBfonds is partner van Duurzame Dinsdag

 

Het VSBfonds financiert Duurzame Dinsdag

voor 3 jaar, van 2008 tot 2010.

"De Duurzame Dinsdag sluit goed aan bij het VSBfonds. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp waar wij ons op focussen. Met Duurzame Dinsdag worden burgers aangespoord om eigen initiatieven te ontplooien op het gebied van duurzaamheid. Het VSBfonds vindt het belangrijk om duurzaamheid zo dicht mogelijk bij mensen te brengen. Wij stimuleren het van harte dat er dit jaar ook regionaal aandacht komt voor deze duurzame initiatieven."

De drie winnaars in 2009 krijgen van het fonds een prijs van respectievelijk 5.000, 3.000 en 2.000 euro om hun idee verder uit te werken.

Het VSBfonds is het grootste particuliere vermogensfonds van Nederland. Het fonds ziet zichzelf als sociaal investeerder, met als taak bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Met ons vermogen ondersteunen wij projecten die ertoe bijdragen dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan de maatschappij. In 2007 en 2008 zijn er per jaar ongeveer 2400 projecten ondersteund voor meer dan 60 miljoen euro per jaar. Gedurende 2008 heeft VSBfonds haar donatiebudget zien halveren door de economische crisis. Het donatiebudget bedraagt nu 26 Miljoen per jaar. Dat is nog steeds veel geld. Met dit geld blijft VSBfonds waardevolle projecten steunen die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

 

Meer informatie: www.vsbfonds.nl

 

 

Joost van Lanschot (VSBfonds): 'Duurzaamheid dichter bij de burger'

In 2008 gaf Joost van Lanschot, directeur VSBfonds in een interview antwoord op de vraag 'Waarom steunt het VSBfonds Duurzame Dinsdag?' Lees het interview...