U bent hier:  Home  /  Partners  /  TEMA NL

TEMA NL is partner van Duurzame Dinsdag

Tema

 

TEMA-NL is een Nederlands-Turkse Stichting voor de mondiale bestrijding van bodemerosie, voor mondiale herbebossing en bescherming van het natuurlijk milieu. TEMA-NL is de Nederlandse tak van de TEMA-organisatie, die zijn oorsprong heeft in Turkije. TEMA-NL wil samen met hen in Nederland wonende Turken betrekken bij milieu en natuur in Nederland maar ook wereldwijd.

In Nederland zie je indirect de gevolgen van deze erosie. Meer dan 300.000 mensen van Turkse afkomst zijn naar Nederland geŽmigreerd. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de boeren door het slecht bewerken van het land niet voldoende inkomsten hadden om voor hun gezinnen te zorgen. Veel Turken die in Nederland wonen willen TEMA ondersteunen in het gevecht tegen woestijnvorming. Zij hebben immers zelf de gevolgen aan den lijve ondervonden. Veel in Nederland wonende Turken hebben ingezien dat hun oorspronkelijk tijdelijk bedoeld verblijf wel eens een blijvend karakter zou kunnen krijgen. Veel Nederlanders en Nederlandse organisaties zijn dezelfde mening toegedaan.

Nederland kent tal van prachtige natuurgebieden, die voor een groot deel ook voor het publiek toegankelijk zijn. Voor degenen die deze gebieden bezoeken, lijkt echter de Nederlandse bevolkingssamenstelling nauwelijks veranderd ten opzichte van veertig jaar geleden. De gebieden worden namelijk nauwelijks bezocht door de hier woonachtige allochtonen. En onbekend maakt onbemind. TEMA-NL denkt hierin te kunnen slagen waar andere organisaties faalden door gezamenlijk projecten op te zetten, want TEMA moet ook aandacht besteden aan natuurbeleving als onderdeel van het integratieproces.

De doelgroep van het project bestaat uit de achterban van TEMA. Deze is o.a. verenigd in moskeeverenigingen en diverse zelforganisaties en bestaat uit zowel mannen als vrouwen van diverse leeftijden. De contacten zijn er al en de eerste stappen zijn al gezet. Diverse Turkse koepelorganisaties (federaties) hebben namelijk reeds toezeggingen gedaan voor de ondersteuning van de projecten van TEMA-NL.

De doelgroep van het project is o.a. verenigd in moskeeverenigingen en diverse zelforganisaties en bestaat uit zowel mannen als vrouwen van diverse leeftijden.

Meer informatie: www.temanl.org