U bent hier:  Home  /  Partners  /  Nederlandse Vrouwen Raad

De Nederlandse Vrouwen Raad is partner van Duurzame Dinsdag

 

Nederlanse Vrouwen Raad

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is de koepel van 46 landelijke vrouwenorganisaties. De achterban van de NVR omvat beroepsmatig, politiek en maatschappelijk georganiseerde vrouwen, huisvrouwen, agrarische en plattelandsvrouwen, vrouwelijke ondernemers en vrouwenorganisaties met een levensbeschouwelijke achtergrond. De diversiteit van de lidorganisaties maakt de NVR tot een brede maatschappelijke koepel, die een groot deel van de Nederlandse samenleving beslaat. Een aantal lidorganisaties is op haar beurt samengesteld uit zelfstandige vrouwenorganisaties en/of onderhoudt eigen netwerken. Lidorganisaties zijn lokaal, provinciaal en/of landelijk georganiseerd. Het bereik van de NVR wordt geschat op zo’n 1 miljoen vrouwen in Nederland.

Duurzame ontwikkeling is sinds 1996 een centraal thema van de Nederlandse Vrouwen Raad. De NVR-Commissie Duurzaam Samenleven geeft hier invulling aan en wordt daarbij ondersteund door onderwerpspecifieke werkgroepen. Uitgangspunt is het zoeken naar een goede balans in maatschappelijk handelen tussen economische ontwikkeling, sociaal welzijn en de kwaliteit van natuur en milieu.

Veel vrouwen en hun organisaties zijn actief op verschillende deelterreinen van duurzame ontwikkeling. Hun werk vormt de kurk waar de maatschappij op drijft en de basis voor het realiseren van een duurzame samenleving in de praktijk. De meerwaarde van de NVR ligt in de organisatieoverstijgende bundeling van krachten, mogelijkheden, meningen en diensten en in de intermediaire positie tussen overheid en het maatschappelijk veld. De NVR organiseert onder andere meningsvormings- en beleidsbeïnvloedingstrajecten, verzorgt algemene informatievoorziening en zet zich in voor vrouwenvertegenwoordigers in regeringsdelegaties.

Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl