De Duurzame School 237

Het idee: Sociale intelligentie op middelbare scholen vergroten. Dit doen we door een compleet programma aan te bieden waarbij morele keuzes, unieke en bijzondere vermogens en lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid, de basis wordt voor betere leerprestaties op school. Er wordt een programma ontwikkeld dat het hele jaar door ťn in alle jaren dat een jongere de school doorloopt, in wekelijkse lessen gevolgd wordt. O.a. Morele keuzes, sociale vaardigheden, omgaan met kwaadheid, oplossen van conflicten, communicatie en pesten komen aan bod. Een speciaal programma wordt ingezet voor jongeren die meer nodig hebben.
Sociale Intelligentie en Morele Keuzes op middelbare scholen naar een hoger plan leiden.